APPLY JOBS
Nam Nghi Phu Quoc Island
Ấp 4, Xã Cửa Cạn, Huyện Phú Quốc
Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
t: (84-297) 378 8889 – f: (84-297) 368 8889
e: booking@namnghiresort.com

Phòng Sales và Marketing
Lầu 15, Tòa nhà A&B Tower, 76A Lê Lai
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
t: (84-8) 3521 9999 – f: (84-8) 3827 3675
e: visitus@namnghiresort.com